Sto let Ruské pomocné akce

V roce 1921 byla z iniciativy vrcholných politických představitelů Československa zahájena Ruská pomocná akce. Jednalo se o bezprecedentní humanitární akci zaměřenou na pomoc uprchlíkům z někdejší Ruské říše financovanou československou vládou. Jejím hlavním cílem bylo pomoci tisícům mladých lidí dokončit svá studia, aby se mohli vrátit do své vlasti a pozvednout ji z chaosu způsobeného první světovou válkou, bolševickou revolucí a občanskou válkou. Díky této akci se z Prahy stal „ruský Oxford“, v jehož rámci byly založeny školy všech stupňů, vědecké a paměťové instituce. Jako pedagogové a vědci zde působili přední představitelé řady oborů. Po celém Československu pracovali inženýři, lékaři a zemědělci z nejrůznějších končin někdejší Ruské říše, svůj domov dočasný i trvalý zde nalezli Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Kalmykové a příslušníci další národů. Řada z nich se svou činností zapsala nejen do dějin svých oborů, ale i do paměti celé naší země.

Působení protibolševického exilu, stejně jako role meziválečného Československa v jeho podpoře by neměly být zapomenuty. Proto budou následující roky věnovány připomínce těchto událostí. Tato stránka slouží jako rozcestník k informacím o akcích, které budou stému výročí Ruské pomocné akce věnovány.

Zúčastněné instituce

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR https://ce.ff.cuni.cz/CE-1.html

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy https://fsv.cuni.cz/

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy https://www.ff.cuni.cz/

Historický ústav AV ČR, v. v. i. http://www.hiu.cas.cz/cs/

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky https://www.mzv.cz/jnp/

Památník národního písemnictví http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Slovanská knihovna NK ČR https://www.nkp.cz/slovanska-knihovna

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. http://www.slu.cas.cz/

Ústav východoevropských studií FF UK https://uves.ff.cuni.cz/cs/