Nové publikace

Vydání publikace Instituce a osobnosti ruské meziválečné emigrace v Československu

Kniha je věnována stému výročí Ruské pomocné akce československé vlády. Ta byla bezprecedentní humanitární pomocí ruskému protibolševickému exilu. Díky ní se Československo stalo centrem ruské vědy, myšlení a umění. Jednotlivé kapitoly se zabývají jednak vybranými institucemi vzniklými v rámci Ruské pomocné akce a jednak vybranými osobnostmi, které našly v naší zemi možnost pracovat ve svém oboru. Analyzován je obsah hlavního časopisu ruské exilové diaspory v ČSR Volja Rossii a každodenní život ruských gymnázií na území dnešní České republiky. Dále je pozornost věnována myšlení předního právního vědce a děkana Ruské právnické fakulty Pavla Novgorodceva a vydavatelské činnosti profesora Univerzity Karlovy a literárního historika Jevgenije Ljackého. Představena je též exilová tvorba jednoho z průkopníků psychoanalýzy Nikolaje Osipova a literární kritičky Naděždy Melnikové-Papouškové. Kapitola o filosofovi Ivanu Lapšinovi se zaměřuje na jeho muzikologické práce a pojetí české hudby. Publikaci uzavírá studie o historikovi Antoniji Florovském. 

Obsah publikace:

Bohaté dědictví ruské meziválečné emigrace (Hanuš Nykl)

Časopis Volja Rossii: periodikum pražských levých eserů (Anna Ivanova)

Život ruských gymnázií v meziválečném Československu (Marie Procházková)

Sociální liberalismus Pavla Novgorodceva a jeho filosofické předpoklady: analýza a kritika (Ladislav Zemánek)

Jevgenij Alexandrovič Ljackij: nakladatel, literární vědec a profesor Univerzity Karlovy (Karolína Konvalinková)

Psychoanalýza literatury Nikolaje Jevgrafoviče Osipova (Natalia Bažantová)

Zájmové transformace v díle Naděždy Filaretovny Melnikové-Papouškové v letech 1918–1950 (René Andrejs)

Ivan Ivanovič Lapšin a jeho reflexe české hudby (Vojtěch Frank)

Historik česko-ruských vztahů Antonij Vasiljevič Florovskij (Nikola Dopitová)

Odkaz na knihu ve vydavatelství Karolinum zde: https://karolinum.cz/…/nykl-instituce-a-osobnosti-ruske…